Calea Severinului Nr. 72, Craiova- Romania
Telefon : 0749 432 253
Email: office@protectiadatelorcraiova.ro

Externalizare DPO

De ce avem nevoie de un DPO?

Un ofiter de date reprezinta temelia oricarui operator pentru o buna implementare a noului regulament

Principalele atributii ale unui DPO sunt următoarele:

 • Auditarea organizației cu privire la situația existenta și la vulnerabilitățile de conformitate identificate;
 • Colectează informații privind activitățile de prelucrare desfășurate;
 • Colaboreaza cu personalul din departamentele relevante; 
 1. Consiliază conducerea societatii cu privire la obligațiile specifice și vulnerabilitățile identificate;
 2. Facilitează / coordonează planuri pentru implementarea în societate a cerințelor Regulamentului;
 3. Training pentru salariați privind obligațiile specifice domeniului.
 4. Facilitează (redactează) documentație specifică:
 5. Tine evidența activităților de prelucrare;
 6. Evalueaza impactul asupra protecției datelor (DPIA);
 7. Elaboreaza proceduri interne (securitatea datelor, monitorizare acces, corespondență electronică, gestionare incidente de securitate);
 8. Monitorizează activitățile organizației și facilitează conformarea a dispozitiile Regulamentului;
 9. Acorda asistență în cazul survenirii unui incident de securitate.
 10. DPO este persoana de contact cu persoanele vizate și de cooperare cu autoritatea de supraveghere.
 11. DPO participă cu regularitate la ședințele managementului si informeaza in legatura cu respectarea Regulamentului si cu eventuale nereguli.
 12. Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.